Din guide till arkitektritade hus

Arkitektritade husEtt arkitektritat hus är egentligen detsamma som ett hus som är designat och ritat av en arkitekt. De allra flesta hus är ju ritade av en arkitekt, men man brukar skilja mellan äkta arkitektritade hus (lösvirkeshus) och så kallade arkitektritade typhus, eller kataloghus som de också kallas.

Äkta arkitektritade hus

Äkta arkitektritade hus är de hus där man anlitat en arkitekt för att rita just det aktuella huset. Sådana hus finns oftast bara i ett enda exemplar, eller möjligen bara ett fåtal exemplar. De kan vara speciellt designade utifrån tomten, utifrån familjens behov eller utifrån ett speciellt perspektiv, till exempel ett miljövänligt perspektiv.

Just nu är det till exempel populärt med just ekologiska och miljövänliga hus, inte minst med tanke på kostnaderna för uppvärmning. Man kanske vill använda sig av solceller, bergvärme eller jordvärme och då kan en arkitekt vara till stor hjälp vid planeringen.

Arkitektritade typhus

Det som kallas för arkitektritade typhus är alla de hus som man kan beställa byggfärdiga från till exempel Smålandsvillan, Myresjöhus, Boro, Sävsjö Trähus. Typhus är en husmodell vars ritning är generellt utformad, så att många hus kan byggas utifrån en och samma ritning.

Även dessa hus är alltså ritade av arkitekter, men skillnaden är att det inte är en speciell familj som har anlitat arkitekten för att rita just deras hus utan det är ett företag som har anlitat arkitekten för att skapa en ritning som man kan utgå ifrån vid byggandet av ett flertal hus.

Även typhus kan man utforma till viss del som man själv vill, men i grund och botten kan många typhus se likadana ut. Det som skiljer är till exempel färgen på fasaden, vilken slags farstukvist eller altan man väljer till sitt hus och ifall man ska ha balkong eller inte. Även innerväggar kan man i viss mån flytta så länge det inte är bärande väggar.

Det var egnahemsrörelsen som bidrog till att utge flertalet skrifter med typhus under tidigt 1900-tal och sedan dess har typhus använts av många husföretag som säljer prefabricerade kataloghus, det vill säga typhus som saluförs via katalog. Ett kataloghus innebär att huset tillverkas i delar hos hustillverkaren och därefter fraktas i moduler till den tilltänkta tomten, för att sedan snabbt sättas ihop.

Fördelar och nackdelar mellan de olika varianterna

Kataloghus har många fördelar, bland annat att man kan se färdiga hus innan man väljer vilket hus man ska bygga. De flesta hustillverkare har visningshus som man kan gå in i och titta på för att få en känsla för hur ens eget hus skulle komma att se ut. Kataloghus är också billiga och det går snabbt att få tillträde till huset. Nackdelen med sådana typhus är att de inte är så unika och personliga.

Fördelen med arkitektritade hus är att man kan få ett sådant hus precis som man vill. Man kan därför utnyttja tomten på bästa sätt. Även om man inte fått tag på en superbra tomt så kan en arkitekt skapa ett hus som på bästa sätt ändå tar tillvara på tomtens förutsättningar.

En arkitekt kan också skapa unika lösningar som perfekt matchar familjens behov, oavsett vilka behov familjen kan tänkas ha. Arkitektritade hus är oftast dyrare än kataloghus, men å andra sidan blir de ofta värda mer pengar i framtiden, så det kan löna sig i längden trots allt.

Gör en intresseanmälan för att få kostnadsfri rådgivning och detaljerad information om arkitektritade hus.