Arkitektritade typhus

Arkitektritade typhusArkitektritade typhus, eller kataloghus som de oftast kallas i folkmun, är sådana hus som säljs prefabricerade. De tillverkas i delar, moduler, hos hustillverkaren och fraktas till den aktuella tomten, där delarna sedan sätts ihop till ett hus. Det finns gott om hustillverkare som har specialiserat sig på sådana kataloghus och några av de mest kända är Myresjöhus, Smålandsvillan och Boro.

Historiken bakom de arkitektritade typhusen

Under slutet av 1800-talet bildades egnahemsrörelsen för att uppmuntra arbetare och andra personer utan stora tillgångar att skaffa sig en egen bostad i form av ett egnahem. Vissa erbjöds också en försörjningskälla i form av ett småjordbruk, ett så kallat småjordbruksegnahem. Anledningen till detta var trångboddheten i storstäderna som var ett stort problem i slutet på 1800-talet.

I början av 1900-talet växte trädgårdsstäder och villastäder snabbt fram i utkanterna av storstäderna. Stora områden köptes upp och styckades av till tomter som såldes genom olika företag.

Egnahemsrörelsen växte i omfattning under 1920-talet och möjliggjorde för många människor att kunna skaffa sig ett eget småhus för enfamiljsboende. I samband med detta började byggandet nyttja standardiserade och ibland prefabricerade delar när de byggde egnahemshusen.

Borohus, eller Bo-i-Ro som Landsbro Trävarubolag först kallade företaget, var bland de första att ge ut en huskatalog med typhus för egnahem som man kunde beställa ifrån företaget. Snabbt lanserades denna idé från andra husleverantörer, som Myresjöhus och Standardhus.

Dock fanns det redan på 1820-talet monteringsfärdiga hus, men då inte i huskataloger, som riktade sig till medelklassen, så Borohus var egentligen inte först med att erbjuda prefabricerade hus, däremot var de först med just kataloghus.

Skillnad mellan arkitektritade typhus och ”äkta” arkitektritade hus

Förr var nog den största skillnaden mellan de olika husvarianterna att de äkta arkitektritade husen hade en mer unik design och utformning, medan det kunde finnas ett helt kvarter med exakt likadana typhus.

Numera finns kataloghusen i en mängd olika arkitektoniska varianter och det finns mängder av husleverantörer att välja bland som alla har flertalet husvarianter att välja mellan. Under de senaste åren har man dessutom börjat utveckla allt mer intressanta och spännande husvarianter, med tanke på design och arkitektur, vilket också har lett till fler potentiella kunder.

Något som också är kännetecknande för kataloghusen är enkelheten vid beställningen. Ett kataloghus kan beställas helt nyckelfärdigt om man vill. Det innebär att husbyggaren eller köparen egentligen inte behöver göra något annat än att titta i kataloger och peka på de tillval han eller hon vill ha.

Men för den som gärna vill vara delaktig i processen så kan kataloghusen också levereras som en färdig stomme och sedan får husbyggaren lägga till själva interiören på egen hand. Kataloghus byggs hos husleverantören och därefter fraktas de i färdiga moduler till tomten där huset ska uppföras.

Ett lösvirkeshus, eller äkta arkitektritat hus, kräver förstås en arkitekt som ritar huset. Därefter tar husbyggaren kontakt med en entreprenör för själva byggandet av huset. Det krävs mer av husbyggaren vid bygget av ett sådant hus. Det kan krävas att man är mer insatt och vill ta del av de diskussioner som till exempel kan uppkomma vid materialval.

Gör en intresseanmälan för att få kostnadsfri rådgivning och detaljerad information om arkitektritade hus.